top of page

Ekstra sikkerhet med kort og kode!

Bygg og boligsikring anbefaler alle virksomheter å bruke kort og kode gjennom hele døgnet.

Med adgangskontroll er det mulig å logge hendelser. Regelverket for bruk av adgangskontroll krever imidlertid at det brukes både kort og inngangskode for å gjøre denne typen logging mulig. Dessverre er det mange bedrifter som kun tar i bruk kort og kode etter normal arbeidstid.

Bygg og boligsikring anbefaler alle virksomheter å bruke kort og kode gjennom hele døgnet. Det gjør det også vanskeligere å misbruke et kort som er mistet samtidig som du har lov å logge alle dørpasseringer.

Dette kan være nyttig informasjon på et senere tidspunkt. 

bottom of page