• Vaktmestertjenester for næringseiendom, borettslag og sameier.

  • Tilsyn, pleie, retting av feil og planlagt vedlikehold av bygninger.

  • Tilsyn og planlagt vedlikehold av tekniske installasjoner som heiser og porter.

  • Oppfølging/service av adgangskontroll.

  • Sesongpreget vedlikehold av ute- og grøntområder.