Låssystemer

Riktige låsekonsepter for alle behov

Riktige låsekonsepter for alle behov

Våre låsesystemer finnes i ulike konsepter som er utviklet for det nordiske markedet. De oppfyller de ulike kravene som stilles til et låsesystem, 
samtidig som de gir størst mulige beskyttelse og driftssikkerhet. De ulike konseptene har et svært bredt sortiment og inneholder godkjente sylindre som basissylindre og spesialsylindre for de fleste behov.

 

pExtra+-sylinderen bygger på grundig utprøvd og funksjonssikker teknikk. QL-funksjonen er en garanti for at nøkkelen er korrekt innført for oppblåsing eller låsing. Sikrer sylinderens funksjoner, styrker manipulasjonsbeskyttelsen og øker levetiden.

pExtra+ nøkler er juridisk beskyttet gjennom både patent og mønsterbeskyttelse. Nøkler kan kun lages hos en av kundens utvalgte pExtra+-lisensierte låsesmeder.

 

Hver nøkkel registreres og gis kun ut ved framvisning av: 

  • Rekvisisjon

  • Legitimasjon

  • Kontrollkort

 

Låsesmed

Bygg & Boligsikring prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

 

Lås og beslag

Nøyaktighet, pålitelighet og visuell eleganse. Dette er kjennetegnene på vårt dørbeslag. De tilfredsstiller de høyeste sikkerhetsstandarder og tilbyr enkel, praktisk drift og er egnet for både private og offentlige bygninger.

I våre låsserier finnes det låskasser og sluttstykker for alle mulige krav og løsninger.

 

Systemnøkkel

Kopibeskyttede låssystemer øker sikkerheten.
Et godt låssystem utgjør basisen i et sikkerhetssystem. Med et kopibeskyttet låssystem forhindrer du ulovlig kopiering av nøkler hvis disse skulle komme i urette hender.

En nøkkel kommer så lett bort. Ved å investere i kopibeskyttede nøkler kan du unngå at uvedkommende får tilgang til din bygning, virksomhet eller bolig.
Vi i Bygg & Boligsikring hjelper deg med å velge en sikker og behovstilpasset løsning for ditt miljø.

Kostnadseffektivt med patentert sikkerhetsløsning
Patenterte låssystemer er av stor betydning for nøkkelkontroll og nøkkelkopiering ettersom et slikt låssystem ikke kan kopieres uten tillatelse fra patentinnehaveren. Dermed blir det vanskeligere for uvedkommende å få tilgang til din bygning eller virksomhet. Systemer med kopibeskyttede nøkler er fleksible, sikre og prisgunstige. Ved å bruke en og samme nøkkel til alle dører holder du utgiftene nede samtidig som du får en fleksibel løsning med høy sikkerhet.

© 2023 by Bygg og boligsikring. Proudly created with Relieff AS