top of page
giphy.gif

Vi utøver som fagmenn og konsulenter et komplisert og viktig fag, hvor avansert elektronikk og datateknologi for lengst er blitt en del av hverdagen, ved siden av de mer tradisjonelle sidene ved faget.

Dette krever høy kompetanse som kontinuerlig oppgraderes, og pålitelighet og evne til systematisk og effektivt arbeid.

Vi innehar høy fagkompetanse, dyktige mekanikk og svakstrømsmontører.

Vi produserer egne låssystemer fra DormaKaba.

Arild Hansgaard

Tlf: 992 98 298

Jonas Petterson

Tlf: 480 15 663

Christian Palmer

Tlf: 480 15 670

Kim Lunde

Tlf: 915 26 207

Kaloy Bonoy

Tlf: 941 92 983

Espen Lorentzen

Tlf: 

bottom of page