giphy.gif

OM OSS

Vi utøver som fagmenn og konsulenter et komplisert og viktig fag, hvor avansert elektronikk og datateknologi for lengst er blitt en del av hverdagen, ved siden av de mer tradisjonelle sidene ved faget.

Dette krever høy kompetanse som kontinuerlig oppgraderes, og pålitelighet og evne til systematisk og effektivt arbeid.

Vi innehar høy fagkompetanse, dyktige mekanikk og svakstrømsmontører.

Vi produserer egne låssystemer fra DormaKaba.

Arild Hansgaard

Daglig leder

Tlf: 992 98 298

Jonas Petterson

Leder Bygg

Tlf: 480 15 663

Christian Palmer

Tlf: 480 15 670

Kaloy
Bonoy

Tlf: 94192983

Kim
Lunde

Tlf: 915 26 207

Kenneth
Borstad

Tlf: 480 15 671

Måns 
Jakobsson

Tlf: 906 70 770