Sanering & Desinfisering

Arbeidsoppgavene strekker seg fra utrykning, førstehjelp ved ulike type skader til omfattende saneringsarbeider. Sanering omfatter alt fra bygninger og innbo/løsøre i privathus, til store næringslokaler.

Vår skadebegrensningsavdeling foretar registrering og kasting av ødelagt innbo på stedet. På denne måten kan vi avgjøre om innbo/løsøre skal bli behandlet på stedet eller bli pakket ned, merket og kjørt til vårt lager for videre behandling. Alt innbo som blir behandlet lagres i vårt lokale til den skadde bygningen er innflyttbar, og deretter returnert.

Vi utfører vask og rens av teknisk utstyr etter brann-, vann- og sotskader. Alt fra små elektriske artikler til hvitevarer blir renset og kontrollert før det blir returnert til kunden.

Sanering av skadde bygninger kan bestå av alt fra utriving av tepper, fjerning av gulver og vegger, utsuging av stubbloftsleire til høytrykksvasking og sprøytemaling av store industrilokaler.

 

© 2023 by Bygg og boligsikring. Proudly created with Relieff AS