Vedlikehold

av uteområder

Utearealer i boretslag og hager er i evig utvikling, og krever jevnlig vedlikehold.
Vi tilbyr serviceavtaler på vedlikehold, det kan være oppfølging gjennom hele sesongen, eller enkeltoppgaver etter behov.
 

© 2023 by Bygg og boligsikring. Proudly created with Relieff AS