Eiendomsdrift

  • Vaktmestertjenester for næringseiendom, borettslag og sameier

  • tilsyn, pleie, retting av feil og planlagt vedlikehold av bygninger

  • tilsyn og planlagt vedlikehold av tekniske installasjoner som heiser og porter

  • oppfølging/service av adgangskontroll

  • sesongpreget vedlikehold av ute- og grøntområder

VÅRE TJENESTER

 

2000

Ble eiendomsdrift

etablert

© 2023 by Bygg og boligsikring. Proudly created with Relieff AS