top of page
giphy.gif

Eiendomsdrift

Services
Graffiti Removal

GRAFFITIFJERNING

Graffiti kan være utfordrende å fjerne, og etterlater seg ofte stygge overflater hvis det ikke fjernes på riktig måte.​​

Befaring av din eiendom ukentlig eller månedlig og fjerner tagging forløpende.

Vi tar bilde av fasaden før og etter fjerning av tagging og graffiti.

Bildene legges ved fakturaen.

Indoor Cleaning

FASADEVASK

Rengjøring kan gjøre underverker for bygg, enten det er fasadevask og takvask på private hus eller industribygg. En effektiv runde med høytrykkspyler gjør at bygget fremstår mer innbydende, og er vel verdt investeringen.
Cleaning with Water Pump

SANERING & DESIFISERING

Vår skadebegrensningsavdeling foretar registrering og kasting av ødelagt innbo på stedet. På denne måten kan vi avgjøre om innbo/løsøre skal bli behandlet på stedet eller bli pakket ned, merket og kjørt til vårt lager for videre behandling. Alt innbo som blir behandlet lagres i vårt lokale til den skadde bygningen er innflyttbar, og deretter returnert.

Recycling Bottles

RENGJØRING AV SØPPELROM

Vår kundemasse er borettslag, sameier og privatboliger Kundene bestemmer selv antall rengjøringer pr år, og det inngås en skriftlig avtale som gjelder fortløpende for 1 kalenderår av gangen dersom den ikke blir oppsagt 6 måneder før avtalens utløp.
bottom of page