Eiendomsdrift

 • Vaktmestertjenester for næringseiendom, borettslag og sameier

 • tilsyn, pleie, retting av feil og planlagt vedlikehold av bygninger

 • tilsyn og planlagt vedlikehold av tekniske installasjoner som heiser og porter

 • oppfølging/service av adgangskontroll

 • sesongpreget vedlikehold av ute- og grøntområder

VÅRE TJENESTER

 
 • Graffitifjerning

 • Fasadevask

 • Sanering &

  desifisering

 • Rengjøring av søppelrom

2000

Ble eiendomsdrift

etablert

© 2023 by Bygg og boligsikring. Proudly created with Relieff AS