top of page

Ekstra sikkerhet med kort og kode!

Våre låsesystemer finnes i ulike konsepter

for det nordiske markedet.

Våre låsesystemer finnes i ulike konsepter som er utviklet for det nordiske markedet. De oppfyller de ulike kravene som stilles til et låsesystem, samtidig som de gir størst mulige beskyttelse og driftssikkerhet. De ulike konseptene har et svært bredt sortiment og inneholder godkjente sylindre som basissylindre og spesialsylindre for de fleste behov.

bottom of page